Podpora ministerstev, krajů a měst

Podpora ze strany státních institucí, ministerstev, krajů a měst tvoří významnou položku v pokrytí našich nákladů. Díky těmto darům, dotacím a podpoře můžeme poskytovat služby rané péče, vzdělávat poradkyně a specialisty na rozvoj dětí i hradit náklady na provoz naší organizace.

Podpora ze strany ministerstev


MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROSTŘEDNICTVÍM KRAJŮ:

ZDROJE 2015:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

Kapacita klientů: 75
Žádost MPSV:  2 321 906 Kč
Dotace MPSV: 1 772 000 Kč
dotace 76 %

STŘEDOČESKÝ KRAJ

Kapacita klientů: 70
Žádost MPSV:  2 167 113 Kč
Dotace MPSV: 1 976 000 Kč
dotace 91 %

ÚSTECKÝ KRAJ

Kapacita klientů: 40
Žádost MPSV: 1 238 350 Kč
Dotce MPSV:  1 138 000 Kč
dotace 91 %

PARDUBICKÝ KRAJ

Kapacita klientů: 15
Žádost MPSV: 464 381 Kč
Dotace MPSV: 283 000 Kč
dotace 61 %

_____________________________
celkem 
Kapacita klientů: 200
Žádost MPSV 6 191 750 Kč
Dotace MPSV 5 169 000 Kč
dotace 83 %

Podpora ze strany měst a krajů


Kraje

Středočeský kraj - 245 000 Kč
Hlavní město Praha - 157 000 Kč
Pardubický kraj - 66 000 Kč
Ústecký kraj - 70 000 Kč

Města a obce

Město Beroun - 3 000 Kč
Město Český Brod - 5 000 Kč
Město Hořovice - 2 800 Kč
Město Osek - 5 000 Kč
Město Pardubice - 23 000 Kč
Město Štětí - 2 000 Kč
Obec Červený Újezd - 5 000 Kč
Obec Dolní Zálezly - 5 000 Kč
Obec Horoměřice - 1 000 Kč
Obec Chýně - 10 000 Kč
Obec Luštěnice - 2 400 Kč
Obec Mnetěš - 10 000 Kč
Obec Sulice - 5 000 Kč

Městské části

Městská část Praha 1 - 15 000 Kč
Městská část Praha 4 - 10 000 Kč
Městská část Praha 5 - 7.000 Kč
Městská část Praha 6 - 17 000 Kč
Městská část Praha 8 - 30 000 Kč
Městská část Praha 9 - 10 000 Kč
Městská část Praha 10 - 26 000 Kč
Městská část Praha 11 - 15.000 Kč
Městská část Praha 12 - 15 000 Kč
Městská část Praha 13 - 20 000 Kč

Projekty, které podporují Speciálně pedagogické centrum EDA

Služba je částečně hrazena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.