Projekty, které podporují ranou péči

Využití zrakových dovedností dětí se zrakovým a kombinovaným postižením k rozvoji komunikace

Cíl projektu: podpora hry, jelikož hra je významnou a přirozenou součástí vývoje dítěte a díky ní dochází i k rozvoji sociální dovedností, hru uplatňujeme jako motivační prostředek nejen pro rozvoj zrakového vnímání, ale i pro emotivní ladění dítěte, navazování a udržení kontaktu, komunikaci s rodiči i okolím

Období projektu: během celého roku 2015

Celkové náklady na projekt: 616 176 Kč 
Požadovaný příspěvek: 389 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 350 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Společně 2015 - Týdenní kurz pro rodiny dětí se zrakovým postižením

Cíl projektu: týdenní pobytový kurz pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením/klienty nebo bývalé klienty Rané péče EDA

Období projektu: termín konání kurzu 17. - 24. 5. 2015

Celkové náklady na projekt: 420 110 Kč
Požadovaný příspěvek: 292 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 160 000 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.


EDA PLAY SIMPLE Toby - vytvoření další do rodiny aplikací EDA PLAY

Cíl projektu: Vznik aplikace, která pomáhá dětem s postižením zraku a kombinovaným postižením trénovat zrak a jemnou motoriku

Období projektu: plánované uvedení aplikace na trh jaro 2016

Celkové náklady na projekt: 405 000 Kč
Požadovaný příspěvek: 135 000 Kč
Poskytnutý nadační příspěvek: 128 000 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška nové technologie.


Projekt Svítání

Cíl projektu: podpora terénní práce služby raná péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR prostřednictvím provoz automobilu pro poradkyně Rané péče EDA, které tak mohou poskytovat poradenství nevidomým a slabozrakým dětem a jejich rodinám v jejich přirozeném prostředí

Období projektu: projekt je realizován dlouhodobě

Tento projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka.


Auto není cíl, ale nezbytný prostředek

Cíle projektu:
  • zachovat počet terénních konzultací v klientských rodinách - raná péče pro děti se zrakovou a kombinovanou vadou
  • zajistit kvalitní službu sociální prevence pro všechny klientské rodiny v domácím prostředí
  • zajistit stávající počet služebních automobilů nezbytných pro terénní práci v dobrém technickém stavu
  • projekt přispěje k zachování hlavního principu terénní služby, který se budeme snažit udržet i nadále

Období projektu: 1. 7. 2012 – 31. 5. 2015

Celkové náklady na projekt: 224 332 Kč

Poskytnutý příspěvek: 50 000 Kč /rok
Požadovaný příspěvek: 168 249 Kč


Tento projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka.


Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Cíle projektu: zajistit službu sociální prevence - ranou péči v plném rozsahu 5 konkrétním rodinám dětí s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením v regionech působnosti

Období projektu: rok 2015

Celkové náklady na projekt: 1 667 000 Kč 
Požadovaný příspěvek: 100 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč


Tento projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka.


Nemluvit neznamená nemyslet

Cíl projektu: podpořit rodiny dětí s postižením a vývoj dítěte prostřednictvím rozvoje komunikace, projekt navazuje na projekt "Nemluvit neznamená nemyslet", který byl realizován i v minulých letech

Období projektu: červen 2015 - prosinec 2015

Celkové náklady na projekt: 51 541 Kč
Požadovaný příspěvek: 40 541 Kč
Poskytnutý příspěvek: 40 541 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka.
Máme dítě s postižením, ale máme se na koho obrátit!

Cíl projektu:
  • Informovat odbornou zdravotnickou veřejnost o existenci rané péče a jejich službách pomocí programu přednášek, vzdělávacích kurzů a depistážních schůzek
  • Informovat rodiče dětí s postižením a odbornou zdravotnickou veřejnost o možnosti využití telefonické a chatové krizové linky, poskytovat telefonickou a chatovou krizovou intervenci
  • Poskytovat klientským rodinám Rané péče EDA ambulantní a terénní psychologickou pomoc

Období projektu: září 2014 - srpen 2016

Poskytnutý příspěvek: 2 427 200 Kč

Tento projekt je realizován prostřednictvím Nadace Sirius.


Hračky nám pomáhají růst

Cíl projektu: poskytnout dětem se zrakovým a kombinovaným postižením prostřednictvím hry motivační prostředky a tím dosáhnout jejich co největšího rozvoje a zvýšit kvalitu jejich života 

Období projektu: 1. 11. 2014 – 31. 12. 2015

Celkové náklady na projekt: 362 840 Kč
Požadovaný příspěvek: 344 990 Kč
Poskytnutý příspěvek: 237 920 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím projektu Pomozte dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a Českou televizí.


Hračky nám pomáhají růst (Spielsachen helfen uns zu wachsen)

Cíl projektu: rozšířit a upravit půjčovnu speciálních hraček a pomůcek pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením

Období projektu: do konce roku 2015

Příspěvek nadace: 7 000 EUR

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Lyoness.Včasná pomoc dětem se zrakovým a kombinovaným postižením

Cíl projektu: posílení kapacity služby rané péče v Praze a Ústeckém kraji, kde ji počet zájemců nejvíce přesahuje. Současně prostřednictvím vzdělávání zvýšíme odbornost poradkyň rané péče a tím udržíme trvale vysoký standard námi poskytovaných služeb

Období projektu: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2016

Celkové náklady na projekt: 785 520 Kč
Požadovaný příspěvek: 695 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 25 836 EUR

Projekt je realizován prostřednictvím projektu Včasná pomoc dětem organizovaného Nadací rozvoje občanské společnosti a financovaného z prostředků VELUX Foundations.


Zůstat s mámou - Podpora dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Cíl projektu: podpora dítěte se zrakovým postižením a jeho rodiny tak, aby dítě mohlo vyrůstat doma a nemuselo do ústavní péče a to především v Praze, kde je financování nedostačující

Období projektu: 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016

Celkové náklady na projekt: 998 701 Kč
Požadovaný příspěvek: 890 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 890 000 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím Fondu pro nestátní neziskové organizace, zprostředkovatel: NROS a Nadace Partnerství.


Rozvoj pohybového vývoje u dětí s kombinovaným postižením

Cílem projektu: podpořit pohybový vývoj u dětí s postižením zraku a kombinovaným postižením pomocí komplexní nabídky služeb konzultantky pohybového vývoje

Období projektu: 1.6. 2015 - 31.5. 2015

Požadovaný příspěvek: 171 084 Kč
Poskytnutý příspěvek: 171 084 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu J&T.


Srdce pro vás

Cíl projektu: spolufinancování nákupu vozu pro terénní službu 

Období projektu: plánovaný nákup vozu jaro 2016

Celkové náklady na projekt: 240 000 Kč
Poskytnutý příspěvek: 50 510 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu J&T a deníku BLESK. 


Výbor dobré vůle pro integraci rodin dětí se zrakovým a kombinovaným postižením


Cíle projektu: zajistit služby sociální prevence - ranou péči v plném rozsahu jedné konkrétní rodině s dítětem s těžkým zrakovým a kombinovaným postižením a poskytnout službu ostatním zájemcům, kteří o ni v průběhu roku požádají.

Období projektu: 1.1. 2015 - 31.5. 2015

Příspěvek nadace: 30 000 Kč

Tento projekt je realizován prostřednictvím Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
Nadace ČEZ

Cíl projektu: nákup speciálních pomůcek nejen  pro trénink zraku

Příspěvek nadace: dárkové certifikáty v hodnotě 20 000 Kč.

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace ČEZ.   

Den pro ranou péči

Cíl projektu: je informovat laickou veřejnost o službě raná péče a společně oslavit již 25 let
rané péče v České republice

Příspěvek nadace: 10 000 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím Nadace GSK. 


EDA PLAY SIMPLE Pauli - vytvoření další do rodiny aplikací EDA PLAY

Cíl projektu: Vznik aplikace, která pomáhá dětem s postižením zraku a kombinovaným postižením trénovat zrak a jemnou motoriku. 

Období projektu: plánované uvedení aplikace na trh jaro 2016

Celkové náklady na projekt: 405 000 Kč
Požadovaný příspěvek: 135 000 Kč
Poskytnutý nadační příspěvek: 105 000 Kč


Projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu GSK.

Projekty, které podporují speciálně pedagogické centrum


Individuální práce s dětmi s postižením zraku v SPC EDA

Cíl projektu: podpora zahájení činnosti SPC EDA pro děti s postižením zraku, zajištění vysoké kvality poskytované služby a následná podpora intergrace dětí s postižením zraku.

Příspěvek od nadace: 50 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadace Leontinka.Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA 

Cíl projektu: podpora žáků a studentů s postižením zraku nebo kombinovaným postižením, zajištění vysoké kvality komplexní poradenské služby tak, aby byl zajištěn co možná nejlepší a rovnocenný přístup ke vzdělání a tím umožněn běžný život mezi vrstevníky.

Období projektu: 1. 9. 2015 - 31. 8. 2016

Celkové náklady na projekt: 1 106 412 Kč

Požadovaný příspěvek: 230 000 Kč

Poskytnutý příspěvek: 230 000 Kč

Projekt je realizován prostřednictvím Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.