Firemní dárci 2016

Podpora firem je pro nás také významná. Děkujeme za finanční i za odbornou a specializovanou pomoc ze strany firem.

NADACE GCP PODPOŘILA RANOU PÉČI EDA ČÁSTKOU 1 000 000 Kč.


Peníze budou použity na mzdové a provozní náklady organizace v rámci celé České republiky, na nákup pomůcek pro poskytování služby rané péče a nákup automobilu pro terénní službu. 

Podpora rané péče


Cíl projektu: získání části finančních prostředků na pokrytí mzdových nákladů pozice fundraisera specializovaného na individuální a firemní fundraising v naší organizaci

Období projektu: během roku 2016

Poskytnutý příspěvek: 53 449 Kč

Cíl projektu: Podpora pohybového vývoje u dětí s postižením zraku a kombinovaným postižením pomocí komplexní nabídky služeb konzultantky pohybového vývoje

Období projektu: 1.1. - 30.6.2017

Poskytnutý příspěvek: 52 700 KčCíl projektu: nákup vozu pro terénní službu

Období projektu: nákup vozu jaro 2016

Poskytnutý příspěvek: 48 854 Kč


Cíl projektu: spolufinancování aplikace EDA PLAY ELIS, která pomáhá dětem s postižením zraku a kombinovaným postižením trénovat zrak a jemnou motoriku

Období projektu: apikace bude uvedena na trh do konce roku 2016

Poskytnutý příspěvek: 38 600 Kč


Dlouhodobá podpora v podobě jazykových kurzů pro naše poradkyně v hodnotě 43 125 Kč

Cíl projektu: podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Poskytnutý příspěvek: 40 000 Kč


Cíl projektu: Rozvoj komunikace u dětí s kombinovaným postižením pomocí nových technologií

Období projektu: rok 2016

Poskytnutý příspěvek: 31 776 Kč


Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Poskytnutý příspěvek: 30 000 Kč


Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Poskytnutý příspěvek: 29 224 Kč


Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Poskytnutý příspěvek: 25 000 Kč


Cíl projektu: podpora organizace prostřednictvím kancelářských prostředků zdarma

Období projektu: rok 2016

Celkové náklady na projekt: 20 994 KčCíl projektu: získání projektoru na rozšiřování povědomí o rané péči mezi odborníky – pediatry, zdravotními sestrami, neurology apod..  Tím pádem bude mít každá rodina s dítětem s postižením nebo ohrožením vývoje větší šanci, že se včas dozví o rané péči.

Období projektu: získání projektoru léto 2016

Poskytnutý příspěvek: 18 990 Kč

Cíl projektu: podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Poskytnutý příspěvek: 10 000 Kč
 

Cíl projektu: spolufinancování terénní služby rané péče 

Období projektu: rok 2016

Poskytnutý příspěvek: 6 000 Kč

Cíl projektu: podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Poskytnutý příspěvek: 5 000 KčCíl projektu: podpora rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Období projektu: rok 2016

Poskytnutý příspěvek: 3 660 Kč

Cíl projektu: podpora rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Období projektu: rok 2016

Poskytnutý příspěvek: 3 102 Kč


Cíl projektu: podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Období projektu: rok 2017

Poskytnutý příspěvek: 3 000 Kč


Podpora organizace ve formě věcného daru hrací dřevěné stěny. 

Období projektu: věnování daru podzim 2016

Poskytnutý příspěvek: 3 990 Kč

Kapucíni, benefiční koncert

Večery u kapucínů

Cílem projektu je podpořit službu rané péče výběrem dobrovolného vstupného na benefičním koncertě.
Výtěžek koncertu: 4 410 Kč

Tento projekt byl realizován prostřednictvím Řádu bratří kapucínů.
Podpora charitativního kalendáře EDA 2017


Cíl projektu: podpora organizace prostřednictvím nákupu charitativního kalendáře 

Poskytnutý příspěvek: 33 000 KčCíl projektu: podpora organizace prostřednictvím nákupu charitativního kalendáře

Poskytnutý příspěvek: 20 000 KčCíl projektu: podpora organizace prostřednictvím nákupu charitativního kalendáře

Poskytnutý příspěvek: 8 500 Kč


Cíl projektu: podpora organizace prostřednictvím nákupu charitativního kalendáře 

Poskytnutý příspěvek: 12 230 
Cíl projektu: podpora organizace prostřednictvím nákupu charitativního kalendáře

Poskytnutý příspěvek: 8 500 Kč


Podpora Speciálně pedagogického centra EDA