Archiv 2021Projekty s podporou nadací a nadačních fondů v roce 2021

Významné částky pro naši činnost získáváme od nadací a nadačních fondů. Díky těmto financím můžeme realizovat společné projekty, které pomáhají rodinám, dětem i činnosti naší organizace, ať už se jedná o ranou péči, provoz krizové Linky EDA nebo podporu Speciálně pedagogického centra EDA. 

Seznamte se s projekty rané péče podpořené nadacemi. Seznamte se s projekty SPC podpořené nadacemi.Název projektu: EDA pomáhá včas, kvalitně a komplexně

Období projektu: 1. 7. 2019 - 30. 6. 2021

Poskytnutý příspěvek: 653 000 Kč


Název projektu: Podpora vzdělávání poradkyň rané péče EDA

Období projektu: 1. 10. 2021 - 30. 11. 2021

Poskytnutý příspěvek: 16 000 Kč


Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků The VELUX Foundations.
Název projektu: Učíme se vidět, ale jinak - 2021

Období projektu: 1. 1. 2021 - 30. 12. 2021

Poskytnutý příspěvek: 969 000 Kč


Světluška - Fond Kaufland


Název projektu: Zvýšení odbornosti poradkyň Rané péče EDA

Období projektu: 1. 12. 2020 - 31. 10. 2021

Poskytnutý příspěvek: 91 000 Kč


Název projektu: Ochranné pomůcky a prostředky pro ranou péči

Období projektu: 5. 3. 2021 - 30. 9. 2021

Poskytnutý příspěvek: 81 758 Kč


Název projektu: Podpora zrakové terapie v rané péči EDA

Období projektu: 1. 12. 2021 - 30. 9. 2022

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč


Uvedené projekty jsou realizovány za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.Název projektu: Rozvoj a provoz EDA - pro děti se zrakovým postižením a jejich rodiny

Období projektu: 1.1.2021-30.12.2021

Poskytnutný příspěvek: 150 000 Kč


Název projektu: Auto není cíl, ale nezbytný prostředek - 2021

Poskytnutý příspěvek: 80 000 Kč

Název projektu: Dar na úhradu mzdových a provozních nákladů - projekt "Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením"

Období projektu: 1. 12. 2020 - 31. 10. 2021

Poskytnutý příspěvek: 150 000 Kč


Název projektuDar na úhradu osobních a provozních nákladů a služeb - projekt "Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením"

Období projektu: 1. 7. 2021 - 30. 6. 2022

Poskytnutý příspěvek: 150 000 Kč
Název projektu: Podpora dětí s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením 

Poskytnutý příspěvek: 100 000 Kč


Název projektu: Finanční dar na podporu dětí se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodin

Poskytnutý příspěvek: 12 500 Kč

Projekty, které podporují Speciálně pedagogické centrum EDA v roce 2021:


Služba je částečně hrazena z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Název projektu: Podpora žáků a studentů se zrakovým postižením v SPC EDA - 2021 

Poskytnutý příspěvek: 425 000 Kč


Světluška - Fond Kaufland:

Název projektu: Speciálně pedagogická a psychologická diagnostika v SPC EDA

Poskytnutý příspěvek: 99 790 Kč


Název projektu: Terénní zrakový terapeut v SPC EDA

Poskytnutý příspěvek: 64 000 Kč


Název projektu: Poradenství v SPC EDA bezpečně

Poskytnutý příspěvek: 37 860 Kč


Uvedené projekty jsou realizovány za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Název projektu: Individuální práce s dítětem se zrakovým postižením v SPC EDA

Poskytnutý příspěvek: 80 000 KčNázev projektu: Podpora dětí s mentálním, fyzickým či kombinovaným postižením 2020/2021

Poskytnutý příspěvek: 200 000 Kč