Finanční podpora EDA

Podpora firem je pro nás významná. Mnohokrát děkujeme za finanční dary poskytnuté v roce 2023.