Firemní dárci

Podpora firem je pro nás také významná. Děkujeme za finanční i za odbornou a specializovanou pomoc ze strany firem.


Podpora rané péče


DuoVize Oční klinika Praha

Cíl projektu: kurz Úvod do neurovývojové stimulace
Poskytnutý příspěvek: 36 000 Kč 

Cíl projektu: tisk osvětových brožurek, letáků
Poskytnutý příspěvek: 15 000 Kč 

Cíl projektu: účast na VI. konferenci
Poskytnutý příspěvek: 5 000 Kč 

Lions Club Teplice Ladies, z.s.

Cíl projektu: Rehabilitační a didaktické pomůcky.
Poskytnutý příspěvek: 41 706 KčEGIT s.r.o.

Cíl projektu: Podpora péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.


Poskytnutý příspěvek: 30 000 Kč

R&B Gastronomy s.r.o.

Poskytnutý příspěvek: 22 000 Kč


Sita Information Networking computing B.V.

Poskytnutý příspěvek: 6 000 Kč

Rakouské gymnázium v Praze o. p. s.

Poskytnutý příspěvek: 5 516 Kč


DentJH s.r.o.

Poskytnutý příspěvek: 5 000 Kč

ECC Finance s.r.o. - MY HUMMY

Cíl projektu: Podpora organizace - problematiky rané péče prostřednictvím věcného daru.

Poskytnutý příspěvek: 2 337 Kč

Perfect Canteen, s.r.o.

Poskytnutý příspěvek: 2 000 Kč


Podpora Speciálně pedagogického centra EDA


Otto Bock ČR s.r.o.

Cíl projektu: Podpora organizace prostřednictvím dlouhodobého zapůjčení výrobků Firefly pro potřeby půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek EDA