Podpora Rané péče EDA v roce 2021 + 2022

Podpora firem je pro nás významná. Děkujeme za finanční i věcné dary, i za specializovanou podporu ze strany firem.


Poděkování firemním dárcům

Zde najdete podrobnosti o podpoře ze strany firemních dárců, kteří podpořili činnost Rané péče EDA v roce 2021 a 2022. Za podporu firmám děkujeme.


Podpora Speciálně pedagogického centra EDA v roce 2021 a 2022:

Děkujeme firmám za podporu Speciálně pedagogického centra EDA.


Poděkování firemním dárcům

Zde najdete podrobnosti o podpoře ze strany firemních dárců, kteří podpořili činnost SPC EDA v roce 2021 a 2022. Za podporu firmám děkujeme.