Vánoce s EDOU

Vánoční koledy

Zazpívej si vánoční koledu. Zkus to s kostkou. Hoď kostkou a zpívej jako zvířátko, které ti na kostce padne. Vyzkoušejte kostku.

Jak na to?

1. Vytiskněte, vystřihněte a slepte si kostku.
2. Kostku můžete používat pro různé hry, jak na to, najdete v textu níže:


kostka aktivit: zvířátka, která vydávají zvuky

Vzpomeň si, jaké vánoční koledy doma rádi zpíváte.  S pomocí rodičů nebo šikovných sourozenců vystříhejte a slepte kostku a můžete se pustit do hry. Hoďte kostkou a zazpívejte koledu tak, jak by ji zpívalo zvíře, které na kostce padne.

Ke stažení

kostka aktivit: HUDEBNÍ NÁSTROJE

Pozorně si prohlédni obrázky. Pojmenuj všechny hudební nástroje, které vidíš. Předveď, jak se na takový hudební nástroj hraje. S pomocí rodičů nebo šikovných sourozenců vystříhejte a slepte kostku a můžete se pustit do hry. Hoďte kostkou se zvířátky a kostkou s hudebními nástroji. Předveďte, jak by na daný hudební nástroj hrálo zvíře, které padne na kostce.

Ke stažení

Kostka aktivit: Jídlo k dokreslení

Pozorně si prohlédni obrázky. Vybarvi je pastelkami. V jednom políčku něco chybí, dokresli, co by sis zrovna dal, na co máš chuť. S první i druhou kostkou budeš zpívat koledu. Za pěkně zazpívanou koledu si zasloužíš odměnu. Hoď kostkou a ukaž, jak se tváříš, když jíš jídlo, které ti padne. 

Ke stažení


STÁHNĚTE VŠECHNY PRACOVNÍ LISTY "vánoční koledy" NAJEDNOU

Ke stažení


Tip pro zvídavé starší sourozence

Spolu s rodiči vyhledejte na internetu, co je to koleda. Také zkuste najít, kdy vznikla jedna z nejznámějších vánočních písní Tichá noc.


Původně byla koleda spojena se svátkem svatého Štěpána. Určitě znáte: Koleda, koleda, Štěpáne, co to neseš ve džbáně.


Využijte další kostky: Hra s čísly a kostičkami Lega

Podívejte se do tématu Kostka aktivit. Jsou zde další varianty kostky a tipy, jak ji využít. Zkuste vymyslet spolu s dětmi další varianty hry. Třeba hoďte kostkou s čísly a ukažte si počet na prstech. Nebo si vezměte hromádku kostiček lega a každý, kdo hodí kostkou, si odebere z hromádky počet kostiček podle čísla na kostce. Vyhrává ten, kdo má po rozebrání celé hromádky nejvíce kostiček.

Prohlédněte si úkoly s kostkou.

Mohlo by vás zajímat:

Prohlédněte si další úkoly s jídlem pro zvířátka nebo s kartičkami k vybarvení.