Podpora v minulých letech

Zde najdete informace o tom, kdo podporoval činnost organizace EDA v minulých letech. 

Všem našim podporovatelům děkujeme.

ROK 2021


Informace o podpoře ze strany ministerstev, krajů, měst a obcí v roce 2021

Informace o podpoře ze strany nadací a nadačních fondů v roce 2021

Informace o podpoře ze strany firemních dárců v roce 2021

Informace o podpoře ze strany individuálních dárců a dobrovolníků v roce 2021

ROK 2020

Informace o podpoře ze strany ministerstev, krajů, měst a obcí v roce 2020

Informace o podpoře ze strany nadací a nadačních fondů v roce 2020

Informace o podpoře ze strany firemních dárců v roce 2020

Informace o podpoře ze strany individuálních dárců a dobrovolníků v roce 2020

ROK 2019

Informace o podpoře ze strany ministerstev, krajů, měst a obcí v roce 2019

Informace o podpoře ze strany nadací a nadačních fondů v roce 2019

Informace o podpoře ze strany firemních dárců v roce 2019

Informace o podpoře ze strany individuálních dárců a dobrovolníků v roce 2019

Rok 2018

Informace o podpoře ze strany ministerstev, krajů, měst a obcí v roce 2018

Informace o podpoře ze strany nadací a nadačních fondů v roce 2018

Informace o podpoře ze strany firemních dárců v roce 2018

Informace o podpoře ze strany individuálních dárců a dobrovolníků v roce 2018